168 hodin: Obce stále vymáhají dluhy po „dětských neplatičích“. Často o tom ani nevědí

V neděli 4. února 2024 odvysílala Česká televize v pořadu 168 hodin reportáž na téma dětských dluhů. Reportáž dokumentuje příběh 20letého Michala, který několik let žil v dětském domově, po dokončení školy si našel bydlení a práci. Úplnou náhodou ale zjistil, že je od dětství v exekuci. Když bylo Michalovi deset let, rodiče za něj […]

Zástupce ombudsmana Schorm: Neutěšené prostředí Dětské psychiatrické nemocnice Louny psychice dětských pacientů neprospívá

Nevyhovující prostory a další problémy řeší veřejný ochránce práv s vedením Dětské psychiatrické nemocnice Louny a Ministerstvem zdravotnictví. Děti tam totiž stále pobývají ve strohých pokojích s minimem vybavení. Některé pokoje mají vykachlíkované zdi nebo mříže na oknech a na oddělení chybí dveře na toalety či do sprch. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma není fér, že […]

Odborníci z oblasti péče o ohrožené děti varují: Hrozí kolaps podpory dětí v pěstounských rodinách

V úterý 30. ledna 2024 se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kulatý stůl k tématu “Proč pěstouni a jejich děti potřebují služby OSPOD a doprovázejících organizací. Právě doprovázení a poskytování speciální odborné péče je důležité pro děti, které prožívají trauma z odloučení od svých rodičů či byly vystaveny násilí a zanedbávání. Bohužel však v současné […]

Rozsah sociálního vyloučení se v Česku zhoršil

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila zprávu o sociálních vyloučení v Česku v roce 2022. Podle dokumentu se rozsah sociálního vyloučení napříč Českem meziročně z hlediska indexu sociálního vyloučení zhoršil. V roce 2022 bylo v Česku 459 ohrožených obcí. Nejzatíženějšími kraji jsou dlouhodobě kraje Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský. Důležité je také meziroční srovnání vývoje jednotlivých indikátorů sociálního vyloučení. Velmi mírně klesl […]

Na transformaci velkokapacitních dětských domovů je vyčleněna skoro miliarda korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy dvě výzvy, které cílí na podporu deinstitucionalizace pobytové péče pro ohrožené děti v České republice zvýšením dostupnosti služeb komunitního typu. V rámci výzev je k dispozici skoro 1 miliarda korun. V obou výzvách je cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky těmto výzvám […]

Dobrá rodina vydala knihu Předávání dítěte z PPPD do následné péče

Doprovázející organizace Dobrá rodina vydala publikaci k tématu předávání dětí z přechodné pěstounské péče. Kniha od autorů Alžběty Skleničkové a Petra Míchala je určena všem přechodným pěstounským rodinám a náhradním rodičům, kteří přebírají dítě z přechodné pěstounské péče. Ucelené informace zde najdou také pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, doprovázejících organizací, lektoři příprav náhradních rodičů, psychologové a další odborníci, kteří se […]

Soutěž o komentář Wolters Kluwer v hodnotě 2 500 korun

#zeSPODu vyhlašuje ve spolupráci s Wolters Kluwer soutěž o publikaci Listina základní práv a svobod. Komentář – 2. vydání v hodnotě 2 500 korun. Druhé, doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných […]

Nový Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy řeší budoucnost dětských domovů i rozvoj středisek výchovné péče

Vláda ČR na konci roku 2023 schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027 (dále jen “Záměr”), který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dokument řeší například jeden z nejpalčivějších problémů českého školství, a to je nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Výsledky nedávného mezinárodního šetření PISA 2022 ukázaly, že v Česku stále závisí […]

Vláda schválila větší ochranu dětí jako obětí znásilnění

Vláda v uplynulých dnech schválila návrh Ministerstva spravedlnosti, kterým dochází k redefinici trestného činu znásilnění. Návrh přispěje ke zvýšení ochrany obětí sexuálních trestných činů, zejména pokud jde o dětské oběti, a k zefektivnění boje proti sexuálnímu násilí. Návrh stanovuje věkovou hranici 12 let, do jejíhož dosažení je dítě vždy považováno za bezbranné z důvodu nízkého věku. Sexuální […]

Výzkum FSS MU: Děti vězněných rodičů prokazují silnou traumatizaci

Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity realizuje výzkumný projekt Rodičovství za mřížemi. Tento projekt se zabývá situací dětí odsouzených rodičů, protože tyto děti prozatím nezískaly větší pozornost odborníků či laické veřejnosti. Výzkumná data projektu odkrývají a vykreslují smutný obraz situace dětí vězněných rodičů, která je umocněna nedostatkem odborné pozornosti a […]

Od ledna 2024 vzroste odměna pěstouna

Vláda České republiky ve středu 13. prosince rozhodla o navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2024, a to ze 17 300 na 18 900 korun měsíčně. Navýšení o 1 600 korun znamená nárůst o více než devět procent. Na výši minimální mzdy je navázána také odměna pěstouna podle § 47j zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek