Výzva z evropských fondů má přispět ke zvýšení dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus druhou výzvu na podporu služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé. Výzva má významně přispět ke zvýšení kapacity a dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny, děti a mladé dospělé, k rozšíření využívání komunitních služeb v ambulantní a terénní formě. Očekávaným přínosem výzvy má být podpora zachování […]

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci o rodičovských programech založených na důkazech

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v rámci projektu Pozitivního rodičovství – Triple P publikaci, která je souborem článků o programech na podporu rodičů, rodin a párů. Všechny programy zmiňované v publikaci jsou založeny na důkazech, tedy tzv. evidence-based, což znamená, že jejich výsledky jsou podloženy výzkumem a ověřeny kontrolními studiemi. Některé z nich mají za sebou již […]

Vláda navrhuje zřídit pozici dětského ombudsmana

Vláda ve středu 10. dubna 2024 schválila novelu zákona o Veřejném ochránci práv, jejímž hlavním cílem je po mnoha letech diskuzí konečně zavést v Česku institut dětského ochránce práv.  Dětský ombudsman pomůže zvýšit právní ochranu dětí v ČR, bude moci vyřizovat stížnosti proti postupu úřadů a dalších orgánů veřejné moci v případě dětí a měl by v agendě také […]

Nová příručka pomůže učitelům lépe poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Nadace Sirius ve spolupráci s odborníky vydala příručku „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“, která se věnuje včasné detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním. Pracovníkům škol předkládá doporučené postupy na úrovni školy, představuje kompetentní osoby, které ve škole takové situace řeší, informuje, na jaké odborníky je možné […]

Ústavní soud: Změnu bydliště dítěte svěřeného jednomu z rodičů nemohou soudy ponechat bez povšimnutí

Ústavní soud (ÚS) se ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 3399/23 zabýval otázkou protiprávní změny bydliště dítěte svěřeného jednomu z rodičů. ÚS k tomuto řekl, že dítě má právo na péči obou rodičů rovnocenně a práva obou rodičů na péči o dítě mají stejnou váhu. Ve všech rozhodnutích týkajících se péče o dítě a […]

Soutěž #zeSPODu a Nakladatelství Portál o novou publikaci Dospělé děti emočně nezralých rodičů

#zeSPODu vyhlašuje ve spolupráci s Nakladatelstvím Portál soutěž o 3 výtisky knihy Dospělé děti emočně nezralých rodičů autorky Lindsay C. Gibson, která je klinickou psycholožkou. Pokud jste vyrostli s emočně nezralým, nedostupným nebo sebestředným rodičem, můžete v dospělosti pociťovat hněv, emoční osamělost, pocit zrady, úzkosti, deprese, obtíže v navazování vztahů. Je možné, že jste v […]

MŠMT představilo řešení pro omezení odkladů školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo variantní řešení, jejichž cílem je omezit vysoký počet odkladů povinné školní docházky. Usiluje tak o nápravu situace, kdy je Česká republika podle mezinárodních srovnání i dat České školní inspekce zemí s výrazně nejvyšší mírou odkladů školní docházky v Evropě. Průměrný podíl dětí, které zahájí školní docházku s odkladem, je v tomto školním roce […]

Konference představí problémy a překážky ústavní péče

Poslanec Parlamentu ČR Aleš Juchelka ve spolupráci s Nadací Sirius pořádají ve čtvrtek 14. března od 10.00 hodin konferenci s názvem Problémy a překážky ústavní péče v perspektivě jejích pracovníků. Konference se můžete účastnit osobně v budově Poslanecké sněmovny nebo online přes odkaz na živé vysílání. Na konferenci budou obsáhle představeny výsledky výzkumu, který probíhal mezi pracovníky ústavních zařízení […]

Zpráva o rodině 2023: Další podpora rodin musí být jednou z priorit vlády

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo na vládu Zprávu o rodině 2023, kterou zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Ta hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky. Ze zprávy například vyplývá, že tři pětiny úplných rodin s dětmi a čtyři pětiny neúplných mají potíže vyjít s příjmy. Riziko chudoby je u samoživitelů téměř […]

Evropští lidskoprávní zmocněnci apelují ke zvýšení tlaku na Ruskou federaci ve věcech deportace ukrajinských dětí

Česká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková iniciovala společný dopis zmocněnců a zmocněnkyň zemí Evropské unie adresovaný Virginii Gamba, zvláštní zpravodajce generálního tajemníka OSN pro děti ve válečných konfliktech. Dopis obsahuje zejména apel ke zvýšení tlaku na Ruskou federaci ve věci ukončení nezákonných deportací ukrajinských dětí. Ukrajinská vláda podle Šimáčkové eviduje devatenáct tisíc […]

O nejlepším zájmu dítěte nemohou rozhodovat úřady, musí ho určit rodina sama, shodli se účastníci kulatého stolu

Rozvod nemusí vždy znamenat trauma pro dítě, je však nutné věnovat pozornost kultuře rozvodů. Pomoci by jí mohlo i zavedení tzv. Cochemské praxe po vzoru Německa. Nejen o tom se mluvilo na kulatém stole na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Setkání neslo název “Rodinná reflexe: Česko a rozvody – Co vše vlastně znamená rozvod?” a kulatý […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek