Ústavní soud ve výroční zprávě vypíchl nutnost dostatečně chránit procesní práva nezletilých účastníků řízení

Ústavní soud (ÚS) vydal svou ročenku za rok 2020. V oblasti rodičovství, rodiny a dětí se v uplynulém roce orientovala nálezová judikatura jak směrem k právům rodičů ve vztahu k dětem, tak k právům dětí vůči rodičům. Ústavní soud jako již tradičně podrobil přezkumu rozhodování obecných soudů o uspořádání péče o dítě po rozchodu či rozvodu rodičů. V této souvislosti opět připomněl, že podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte má být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte při jakékoli činnosti, která se jej týká. Tím spíše se toto hledisko uplatní v soudním řízení, ve kterém se rozhoduje o změně jeho výchovného prostředí a jeho svěření do výlučné péče druhého rodiče. Tolik úvodní odstavec z výroční zprávy ÚS.

Jaké nálezy, resp. jaké důležité právní názory ÚS ve výroční zprávě zmiňuje?

  1. Aspekt velké vzdálenosti mezi rodiči nemohou obecné soudy ponechat stranou a musí jej ve svém rozhodnutí o úpravě styku a vyživovací povinnosti k dítěti zohlednit (I. ÚS 2996/17).
  2. Náležité posouzení a odůvodnění vhodnosti střídavé péče na velkou vzdálenost (III. ÚS 149/20).
  3. Nejmenování nezletilému poručníkem osobu toliko z důvodu jejího zadlužení, a to ačkoliv již několik let skvěle plní úlohu pečující osoby je v rozporu s Listinou a Úmluvou (II. ÚS 4054/19).
  4. V situaci, kdy se rodiče na výši výživného pro dítě předem dohodli a tato dohoda byla následně soudem schválena, není úkolem obecných soudů, aby zasahovaly do výchovy a rodičovské odpovědnosti tím, že by určovaly výši výživného, byť by byla nadstandardní, neboť je rodičovským právem rozhodnout, v jakých podmínkách mají jejich děti vyrůstat (IV. ÚS 797/20).
  5. Nedostatečná ochrana procesních práv nezletilých účastníků civilního řízení – povinnost soudu zkoumat schopnost zákonného zástupce řádně hájit zájmy nezletilého v řízení před soudem a zabývat se podmínkami pro případné ustanovení opatrovníka nezletilému (III. ÚS 3132/19).
  6. Nejlepší zájem dítěte jako faktor pro neuložení nepodmíněného trestu odnětí svobody rodiči (IV. ÚS 950/19).

Celou ročenku najdete na této stránce.

Zdroj informací: www.usoud.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek