Nová publikace nabízí ucelený pohled na pozici sociálního pedagoga

Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla historicky první česká monografie zaměřující se na pozici sociálního pedagoga ve škole. Kniha nese název Sociální pedagog a jeho role v kontextu potřeb základních škol. Publikace se zaměřuje na aktuální potřeby základních škol v kontextu uplatnění profese sociálního pedagoga ve školním prostředí. Nastiňuje vývoj sociální pedagogiky, s využitím […]

MŠMT plánuje zavádět pozice školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představilo cílená opatření v oblasti systémové podpory duševního zdraví dětí a žáků/studentů. Pro školní rok 2024/2025 plánuje MŠMT zahájení implementace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách běžného vzdělávacího proudu a nastavení systémových a jednotných pravidel jejich fungování. Zmínění odborníci se budou významně podílet na zajištění kvality […]

Unikátní studie ukazuje potřeby rodin pečujících o děti s život limitujícím nebo s život ohrožujícím onemocněním

Centrum paliativní péče představilo studii mapující potřeby rodin pečujících o děti s život limitujícím nebo s život ohrožujícím onemocněním s ohledem na specifičnost českého prostředí. K jejímu vzniku vedla snaha získat reálná data o potřebách pečujících rodin v českém prostředí. Brožura přináší cenné informace nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a paliativní péče, ale také pro státní orgány […]

Bábovkový den jako poděkování náhradním rodinám

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Hledáme rodiče, o.p.s. přichází s kampaní, jejímž cílem je poděkování a vyjádření podpory náhradním rodinám a také zviditelnění tématu pěstounství. Kampaň vrcholí právě dnes, 31. května na sociálních sítích v rámci „Bábovkového dne“. Jako symbol byla zvolena právě bábovka, která nás provází celý život. Již odmala stavíme bábovky z písku […]

Vláda neprojednala návrh zákona o podpoře v bydlení, který by pomohl desítkám tisíc dětí v bytové nouzi

Více než 50 neziskových organizací a představitelů akademické sféry sdružených v iniciativě Za bydlení zaslalo otevřenou výzvu představitelům vládní pětikoalice ve věci nutnosti přijetí zákona o podpoře v bydlení. Minulý týden byl návrh tohoto zákona předložen na Vládu ČR. Ta však o něm nehlasovala a hlasování odložila s tím, že je potřeba návrh ještě více projednat. Zákon […]

Ombudsman navštívil dětské domovy pro děti do 3 let. Zjištění jsou alarmující

Veřejný ochránce práv uskutečnil sérii návštěv dětských domovů pro děti do 3 let věku (dále jen „DD3“) v kontextu blížícího se zákazu umisťování malých dětí do ústavních zařízení, který ombudsman vítá. Podle ombudsmana přetrvává řada problémů, které ochránce popsal již v roce 2013. Navzdory tomu, že od ledna 2025 má platit zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavních […]

Pozvánka na konferenci o dopadech rodičovských konfliktů na děti

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve 27. května 2024 na konferenci, která uzavře unikátní projekt „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“. Po prezentacích hlavních zjištění projektu výzkumnicemi z RILSA bude následovat panelová diskuse s odborníky různých profesí, mezi nimiž nebudou chybět např. […]

Apel organizací: Pokračujte v přípravách zákona na ochranu dětí a podporu rodin

Platforma Do dospělosti i Asociace Dítě a Rodina apelují zejména na představitele Ministerstva práce a sociálních věcí, aby pokračovaly přípravy na nové právní úpravě ochrany dětí a podpoře rodin. Platforma Do dospělosti na začátku května navrhla ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi setkání s mladými dospělými se zkušeností s institucionální péčí za účelem sdílení jejich zkušeností […]

Zástupce ombudsmana: OSPOD může poskytovat pomoc také osobám, z jejichž péče dítě odešlo do zařízení

Orgán sociálně-právní ochrany dětí může poskytovat pomoc také osobám, z jejichž péče dítě odešlo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo zařízení pro výkon ústavní výchovy. Není podstatné, že tyto osoby již nejsou jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte ve smyslu § 2a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. K takovému závěru došel zástupce veřejného ochránce […]

Publikace dává náměty k většímu zapojování lidí s intelektovým postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. vydala novou publikaci s názvem Participace aneb Jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru. Autorky chtěly v této publikaci ukázat, jak díky představivosti, kreativitě, trpělivosti, dostatku času, a především díky respektu a uznání práva být vyslechnut/slyšen, je možné smysluplně zapojit lidi s mentálním postižením. Publikace, která vznikla v rámci […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek