Nadace Sirius představila Základní rámec doprovázení pěstounských rodin

Skupina organizací pod záštitou Nadace Sirius zpracovala materiál s názvem Základní rámec doprovázení. Právě totiž doprovázení pěstounských rodin je klíčovým mechanismem pro zajištění kvality poskytované pěstounské péče. Nadace Sirius věří, že na základě tohoto materiálu bude možné začít sjednocení praxe v oblasti doprovázení, které povede k větší transparentnosti, sladění očekávání jednotlivých aktérů, vyšší kvalitě a udržení jednotného standardu […]

Soutěž #zeSPODu o novou knihu Amerikánka

#zeSPODu vyhlašuje již desátou soutěž o 2 výtisky nové knihy Amerikánka, kterou napsal David Jařab. Příběh inspirovaný těžkým osudem Emy Černé, která si v komunistickém Československu prošla hned několika ústavy a pěstounskou péčí, se dočkal také úspěšného divadelního zpracování v režii Viktora Tauše na pražských Jatkách78. Byl také natočen stejnojmenný celovečerní film. Ale vraťme se […]

Čtveřice senátorů chce zakázat pěstounství stejnopohlavním párům

Senátorky Jitka Chalánková a Daniela Kovářová a senátoři Jiří Oberfalzer a Patrik Kunčar předložili návrh na změnu občanského zákoníku. Tento návrh obsahuje řadu zákazů. Zmínit lze například zákaz uznání zahraničního rozhodnutí o uznání nebo popření rodičovství a uznání dítěte z náhradního mateřství nebo zákaz přiosvojení dítěte z umělého oplodnění provedeného za účelem budoucího osvojení tohoto dítěte. Výše […]

Nová publikace nabízí ucelený pohled na pozici sociálního pedagoga

Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla historicky první česká monografie zaměřující se na pozici sociálního pedagoga ve škole. Kniha nese název Sociální pedagog a jeho role v kontextu potřeb základních škol. Publikace se zaměřuje na aktuální potřeby základních škol v kontextu uplatnění profese sociálního pedagoga ve školním prostředí. Nastiňuje vývoj sociální pedagogiky, s využitím […]

MŠMT plánuje zavádět pozice školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představilo cílená opatření v oblasti systémové podpory duševního zdraví dětí a žáků/studentů. Pro školní rok 2024/2025 plánuje MŠMT zahájení implementace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách běžného vzdělávacího proudu a nastavení systémových a jednotných pravidel jejich fungování. Zmínění odborníci se budou významně podílet na zajištění kvality […]

Unikátní studie ukazuje potřeby rodin pečujících o děti s život limitujícím nebo s život ohrožujícím onemocněním

Centrum paliativní péče představilo studii mapující potřeby rodin pečujících o děti s život limitujícím nebo s život ohrožujícím onemocněním s ohledem na specifičnost českého prostředí. K jejímu vzniku vedla snaha získat reálná data o potřebách pečujících rodin v českém prostředí. Brožura přináší cenné informace nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a paliativní péče, ale také pro státní orgány […]

Bábovkový den jako poděkování náhradním rodinám

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Hledáme rodiče, o.p.s. přichází s kampaní, jejímž cílem je poděkování a vyjádření podpory náhradním rodinám a také zviditelnění tématu pěstounství. Kampaň vrcholí právě dnes, 31. května na sociálních sítích v rámci „Bábovkového dne“. Jako symbol byla zvolena právě bábovka, která nás provází celý život. Již odmala stavíme bábovky z písku […]

Vláda neprojednala návrh zákona o podpoře v bydlení, který by pomohl desítkám tisíc dětí v bytové nouzi

Více než 50 neziskových organizací a představitelů akademické sféry sdružených v iniciativě Za bydlení zaslalo otevřenou výzvu představitelům vládní pětikoalice ve věci nutnosti přijetí zákona o podpoře v bydlení. Minulý týden byl návrh tohoto zákona předložen na Vládu ČR. Ta však o něm nehlasovala a hlasování odložila s tím, že je potřeba návrh ještě více projednat. Zákon […]

Ombudsman navštívil dětské domovy pro děti do 3 let. Zjištění jsou alarmující

Veřejný ochránce práv uskutečnil sérii návštěv dětských domovů pro děti do 3 let věku (dále jen „DD3“) v kontextu blížícího se zákazu umisťování malých dětí do ústavních zařízení, který ombudsman vítá. Podle ombudsmana přetrvává řada problémů, které ochránce popsal již v roce 2013. Navzdory tomu, že od ledna 2025 má platit zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavních […]

Pozvánka na konferenci o dopadech rodičovských konfliktů na děti

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve 27. května 2024 na konferenci, která uzavře unikátní projekt „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“. Po prezentacích hlavních zjištění projektu výzkumnicemi z RILSA bude následovat panelová diskuse s odborníky různých profesí, mezi nimiž nebudou chybět např. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek