Na 10 okresních soudech se pilotně zkouší fungování pozice soudního sociálního pracovníka. Má pomoci nejen dětem k přátelskému soudnictví

Justiční akademie realizuje projekt Zlepšení přístupu zranitelných osob ke spravedlnosti. Jednou z aktivit je také pilotní testování pracovníků na pozici forenzního (soudního) sociálního pracovníka (SSP) na deseti okresních soudech po České republice. Tito pracovníci by měli být schopni napomoci soudům dostát zvyšující se požadavkům na komunikaci s dětmi a osobami s duševní poruchou či jiným postižením v rámci nejrůznějších řízení, které se jich týkají.

Náplní práce tohoto pracovníka bude především zprostředkovávat soudem doporučenou nebo uloženou odbornou pomoc, být rodičům nápomocný při sestavování rodičovského plánu, ve vhodných případech vykonávat či se účastnit výkonu soudního rozhodnutí a zajišťovat participaci dětí, být nápomocný soudcům při realizaci participačních práv nezletilých dětí, v rámci rodinného práva veřejného činit v odůvodněných a naléhavých případech úkony v rámci rozhodování o předběžných opatřeních a dohledu soudu nad výchovou a se souhlasem rodičů (jiných účastníků) dohlížet nad plněním doporučení soudu, v rámci rozhodování o svéprávnostech být zapojen do zhlédnutí posuzovaného a poskytovat informace posuzovaným a opatrovníkům.

Soudní sociální pracovník má pomáhat také v oblasti pěstounské péče nebo vyhledávání vhodných sociálních služeb

Podle zástupců Justiční akademie je velký prostor využití sociálních soudních pracovníků také v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD), kde může mít intenzivní dohled nad průběhem práce s biologickou rodinou, ale zároveň pracovat na zajištění stabilního prostředí, jestliže se sanace nezdaří. S tím úzce souvisí problematika soudního dohledu v řízeních v rámci rodinného práva veřejného. SSP také díky svým zkušenostem z praxe pomáhají vyhledávat služby v rámci celé ČR „na míru“ rodičům, kteří potřebují využít neběžné sociální služby nebo jsou tyto služby rodičům doporučeny (např. pobytová služba pro matky s dětmi za účelem obnovení rodičovských kompetencí, nastartování řádné péče o dítě při přechodu z PPPD do péče biologické rodiny – nejedná se o službu azylového domu).

Projekt řeší i participaci dětí na rozhodování

Projekt také obsahuje zřízení Dětské fokusní skupiny pro kvalitu justice – tato aktivita je do projektu zařazena po vzoru UK Family Justice Young People Board. Jde o jednu z forem participace dětí při identifikaci a odstraňování bariér, které mohou být diskriminační nebo děti odrazují od hledání soudní ochrany. Současně se jedná o cennou zpětnou vazbu pro soudy. Postupně bude sestaveno několik týmů složených z dětí a mladých osob, které prošly některým druhem soudního řízení (rodinně-právní, trestní, azylové), přičemž ve skupinách budou vždy zařazeny i děti znevýhodněné. Na základě rozhovorů, které budou s členy těchto skupin vedeny za účasti odborníků na participaci (dětského psychologa či sociálního pracovníka), budou kompletována doporučení, jak průběh soudního řízení více uzpůsobit potřebám dětí a specificky zranitelných skupin dětí

Projekt probíhá v období leden 2020 až prosinec 2023 a je financován z finančních mechanismů Norska.

Zdroj informací: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Zapis-jednani-Vyboru_160221.pdf, https://www.jacz.cz/images/Projekt_Zlepseni_pristupu_zranitelnych_skupin_osob_ke_spravedlnosti/Zlepseni_pristupu_zranitelnych_skupin_osob_ke_spravedlnosti.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek