Ombudsman nesouhlasí se zpřísněním podmínek v oblasti dávek na bydlení

Ombudsman varuje před přijetím dvou poslaneckých návrhů, kterými se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi a další zákony. Obává se, že přijetím předmětných návrhů dojde k podstatnému zhoršení situace osob v hmotné nouzi a osob čerpajících příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. Například pokud by došlo k přijetí sněmovního tisku 290, mohlo by docházet ke srážení pokut za vymezené přestupky (např. přestupky související se zanedbáváním povinné školní docházky dětí) z dávek pomoci v hmotné nouzi včetně doplatku na bydlení. Návrh podle názoru ombudsmana popírá samotný účel příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. „Jedná se o pomoc státu nejchudším lidem. Dojde-li k postižení těchto dávek v exekučním řízení, nelze hovořit pouze o určitém snížení životního komfortu jejich poživatelů jako v případě exekuce jiných postižitelných příjmů a majetku. Představa, že tyto osoby nebudou po určitou dobu naplňovat své základní životní potřeby, je iluzorní,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.

Dávky nově jen do bytu vhodného pro bydlení

U sněmovního tisku č. 652 ombudsman kritizuje například to, že předkládaný návrh nově stanovuje, že dávky na bydlení lze poskytnout pouze do bytu vhodného pro bydlení. V případě, že ve stanovené lhůtě nejsou závady, pro které byl byt označen za nevhodný, odstraněny, může dojít k nepřiznání nebo odnětí dávky na bydlení. „Domnívám se, že jde o situaci, kterou nemůže ve většině případů žadatel o dávku nebo příjemce dávky ovlivnit. U dávek pomoci v hmotné nouzi je dokonce ‚trestán‘ dvakrát, protože při neodstranění závad je na 6 měsíců zbaven nároku na veškeré dávky. Taková sankce nemá dle mého názoru žádné opodstatnění,“ uvedl ombudsman a dodává: „Navrhuji institut posuzování základních standardů pro bydlení vůbec nezavádět.”

Rodičovský příspěvek je nárokem pečující osoby, a proto by neměl být krácen při změně pečující osoby

Stejný sněmovní tisk také řeší rodičovský příspěvek. Předkladatelé navrhují, aby napříště nebylo možné znovu čerpat celou výši rodičovského příspěvku v případě, že dojde ke změně rodiny, v níž dítě žije (např. svěřením dítěte do pěstounské péče nebo osvojení). Tento návrh jde podle ombudsmana proti správní judikatuře, která považuje rodičovský příspěvek za nárok pečující osoby. „Právní úprava rodičovského příspěvku by neměla být měněna,“ uzavírá ombudsman.

Zdroj informací: www.ochrance.cz, www.psp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek