Kvalitní život dětí v bezpečném rodinném prostředí je hlavní cíl Národní strategie ochrany práv dětí

Vláda České republiky na konci loňského roku schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021-2029. Jejím hlavním cílem je zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí. Tímto dokumentem Česká republika vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin, a ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co největší počet dětí mohl vyrůstat ve vlastních nebo náhradních rodinách.

Vybrané cíle strategie:

  1. sjednocení přístupů k zajišťování a prosazování nejlepšího zájmu dítěte,
  2. vybudování efektivní sítě služeb pro děti a rodiny, které umožní bezpečnou péči o dítě v rodinném prostředí,
  3. aktivní vyrovnávání příležitostí ohrožených dětí,
  4. zvyšování odbornosti v práci s dětmi a rodinami,
  5. optimální nastavení sběru dat a evaluace přijímaných opatření prostřednictvím systému řízení kvality

Nedostatky současného systému ochrany práv dětí:

  • stále vysoký počet dětí v ústavní péči,
  • umisťování dětí nejmladšího věku do kolektivní péče,
  • nedostatek služeb pro rodiny a děti,
  • omezený podíl prostředků určených na prevenci ohrožení dětí,
  • nedostatek měřitelných dat.

Cíle Národní strategie budou realizovány dvěma akčními plány, které se nyní připravují.

Celé znění Národní strategie ochrany práv dětí najdete na této stránce.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek